بلخ – ایجاد یک مرکز آموزشی برای بیجاشدگان داخلی و کودکان محروم از مکتب

صنف درسی  برای کودکان محروم از مکتب، این مرکز آموزشی به ابتکار چهار بانونی تحصیل یافته در ولسوالی دهدادی بلخ ایجاد شده است. به هدف مبارزه با بی‌سوادی و دسترسی کودکان به آموزش. بیشتر از کودکانی که در این صنف درسی شرکت کردند یا بیجا شده داخلی‌اند و یا هم به دلایل دیگر از رفتن به مکتب محروم مانده‌اند.

این مرکز آموزشی از هزینه شخصی این بانوان راه اندازی شده که حدود ۱۰۰ کودک در این مرکز آموزشی مصروف یادگیری مضامین مکتب هستند. بانیان این مرکز آموزشی می‌گویند، نیاز به حمایت دارند تا کودکانی بیشتری را بتوانند تحت پوشش قرار دهند.

این مرکز آموزشی درحالی از سوی بانوان راه اندازی شده که اداره کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید، در جهان بیش از دوصد میلیون کودک از رفتن به مکتب محروم‌اند. افغانستان هم یکی از کشورهای عنوان شده که صدها هزار تن از کودکان به ویژه دختران به مکتب رفته نمی‌توانند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *