کابل – انتقادها از عدم حضور زنان در نشست سه روزه علما

شماری از علمای دینی از برگزاری نشست سه روزه علما از سوی حکومت استقبال کرده اما می‌گویند، نگران غیب زنان و مشخص نشدن موضوعات مورد بحث هستند.

شماری از زنان هم گفتند، آموزش و مشارکت سیاسی از حقوق اساسی زنان است و حاکمان جدید افغانستان نمی‌توانند آن را سلب کنند.

ذبیح الله مجاهد در تویتی، از برگزاری نشست عالمان دین خبر می‌دهد، نشسی سه روزه‌ای که قرار است فردا آغاز شود.

هنوز مشخص نیست در نشست علما روی چه موضوعاتی صحبت خواهد شد اما گفته شد، باید در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه و سهیم سازی زنان در ساختار سیاسی تصمیم گرفته شود.  حقوقی که به گفته سخنرانان؛ حاکمان جدید نمی‌توانند آن را از زنان سلب کنند.

حکومت گفته در این نشست بزرگان قومی نیز از سراسر کشور شرکت خواهند کرد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت می‌گوید، این نشست حکومتی نیست و صرفأ یک گردهمایی علما است که به درخواست و اصرار آنان برگزار می‌شود.

با اینحال باورها این است که اگر در نشست علما همه اقشار جامعه حضور نداشته باشد، نتیجه در پی‌نخواهد داشت.

هانانویمان، یک عضو پارلمان اتحادیه اروپا گفته، حاکمان جدید افغانستان هر تعداد که می‌خواهند جرگه برگزار کنند، اما بدون حضور زنان این نشست ها مشروعیت ندارد.

نشست علما درحالی برگزار می‌شود که سال گذشته حکومت پیشین، نشست مشورتی را برای رهایی ۵ هزار زندانی طالبان برگزار کرده بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *