تجلیل از عید سعید قربان زیر سایه فقر و بیکاری

حال و هوای مردم و تجلیل از عید قربان زیر سایه فقر و بیکاری، فقر و بیکاری از یکسو و مشکلات اقتصادی از سویی دیگر، توان مردم را بریده و شهروندان را مجبور ساخته به جای تجلیل از عید سعید، به دنبال پیدا کردن لقمه نانی در جاده‌ها باشند.

در اینسو، شماری از دکانداران و کسبه کاران می‌گویند، بازار کار چندان تعریفی ندارد و فروشات‌شان به دلیل اقتصاد ضعیف و فقر بیش از حد مردم، کمرنگ شده و کم کم رو به رکود است.

آگاهان اقتصادی اما، این وضعیت را ناشی از نبود فضای اطمینان برای سرمایه گذاری، کمبود شدید پول فزیکی و به تعلیق در آمدن پروژه‌های کلان اقتصادی عنوان می کنند.

با اینهمه، فقر و بیکاری توان مردم برای تجلیل از عید قربان را به صفر رسانده و آگاهان معتقد‌اند، تنها راه برون رفت از این بحران، تعامل حکومت فعلی با جهان است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *