کابل – برگزاری همایش عاشورا و مبلغان هم زمان با فرا رسیدن ایام محرم

هم زمان با فرا رسیدن عاشورای حسینی، همایش عاشورا و مبلغان از سوی مجمع محبان اهلبیت در کابل برگزار شد.

اشتراک کنندگان در این همایش گفتند براساس احادیث پیامبر بزرگ اسلام که مورد وفاق فریقین است، عاشورا و امام حسین(ع) می‌تواند محور امت اسلامی باشد و محور صحبت‌های عاشورایی باید در جهت خنثی ساختن توطئه  تفرقه افگنانه باشد.

در این نشست همچنین گفته شده که مراسم‌های محرمی امسال هم باید نسبت به سال‌های گذشته پرشکوتر برگزار شود.

در این گردهمایی تاکید شد که در مراسم عاشورا باید به حاکمان جامعه توصیه گردد که عدالت اجتماعی را عملا در جامعه تطبیق کنند و عدالت باید سر لوحه کاری حکومت باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *