شکایت باشندگان دایکندی از افزایش بهای مواد اولیه

در بازار ولایت دایکندی؛ سکوت و بی سر و صدا، حضور مردم هم نسبت به سال‌های گذشته کمرنگ شده؛ شاید به خاطر جیب خالی مردم!

در ولایت دایکندی یک بوری آرد به ۳۵۰۰ افغانی خرید و فروش میشود، بهای که نسبت به کابل حدود یکهزار افغانی تفاوت دارد.

فقر و گرسنگی از یک سو و بیکاری از سوی دیگر، جان مردم را به لب آورده، بسیاری از مردم حاضر اند، روز تمام را در بدل پول چند قرص نان کار کنند اما از کار و کاسبی خبری نیست.

دایکندی از ولایات درجه سوم و دور دست افغانستان است که باشندگان آن به ابتدای ترین سهولت‌های زندگی هم دسترسی ندارند. از جمله نبود سرک‌های معیاری که بگفته دکانداران، روی قیمت مواد اولیه نیز تأثیر گذاشته.

محصولات زراعتی تکیه‌گاه باشندگان دایکندی در سال‌های گذشته بود که امسال به دلیل خشکالی و سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر امید چندانی به آن نیست.

باشندگان این ولایت می‌گویند اگر حکومت به آنها توجه نکند ممکن است به دلیل افزایش فقر و گرسنگی فاجعه انسانی در این ولایت رخ بدهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *