دایکندی – نگرانی مردم از افزایش خشکسالی و گسترش دامنه فقر

دایکندی؛ ولایتی دور افتاده و محروم در مناطق مرکزی کشور!

در ۲۰ سال گذشته هم به این ولایت توجهی چندانی نشده و سهم دایکندی در بخش‌ زیربنایی و انکشافی اعمار یک بند کوچک آب‌گردان و چند کیلومتر جاده بوده است.

حالا اما پس لرزه‌های این بی‌توجهی، مردم این ولایت را در سخت‌ترین شرایط معیشتی قرار داده است، مردم می‌گویند، تنها منبع درآمدشان از بخش زراعت بود که آنهم بر اثر خشکسالی نابود شده است.

در نیلی مرکز دایکندی هم، باشندگان آن با کمبود آب آشامیدنی مواجه‌اند. می‌گویند، زراعت به گونه‌ کامل در اثر خشکسالی ازبین رفته و آب آشامیدنی به سختی پیدا می‌شود.

با اینحال، در رده بندی اداری، دایکندی از جمع ولایت‌های درجه سوم کشور است، اما در بیست سال گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته و توجهی چندانی در بازسازی آن صورت نگرفته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *