بامیان – روایتی از آخرین نفس‌های جمهوریت

۲۳ اسد؛ آخرین نفس‌های اداره محلی بامیان، حکومت محلی در لبه پرتگاه و مردم  در حال فرار، فاطمه یکی از باشنده بامیان که از ترس جنگ‌های خونین به کوه‌های بلند بابا پناه برده می‌گوید، چندین کودک خردسال از شدت سرما در آن زمان جان باختند.

زمانی که جمهوریت سقوط کرد بازار بامیان غرق در سکوت فرو رفت. ادرات دولتی تاراج و افراد مسلح به سرقت اموال شخصی مردم رو آورده‌اند. باشندگان بامیان از این روز حکایت‌های گوناگون دارند.

در کنار خانه‌های مردم، خبرهایی از تاراج موزیم بامیان نیز به گوش می‌رسد. نیروهای حکومتی اما در حال مانور نظامی و قدرت‌نمایی در شهر است. با اینحال، از حکومت سرپرست در افغانستان و حکومت محلی در بامیان یکسال می‌گذرد. حالا پرسش اصلی این است که دستاوردهای محلی حکومت طی این مدت چه چیزی بوده است؟

حالا با گذشت یکسال از این تحول، مردم همچنان نگران  وضعیت سیاسی کشور هستند. وضعیتی که حق تحصیل از دختران را گرفته و مشارکت سیاسی هم زیر شدید ترین انتقادات قرار دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *