یک‌سالگی حکومت در بلخ؛ دستاوردها و کاستی‌ها

آغاز دومین سال کار حکومت و دیدگاه‌های شهروندان از چگونگی کارکرد یکسال گذشته!

در شهر مزارشریف، مردم نسبت به کارنامه یکسال گذشته حکومت نظریات متفاوتی دارند. برخی ابراز رضایت نشان می‌دهند اما شماری دیگر از بیکاری، فقر، افزایش مواد خوراکی و آینده ناروشن ابراز نگرانی می‌کنند.

شماری هم، برقراری امنیت نسبی، کوتاه شدن دست مفسدین از ادارات، کاهش آمار معتادین از سطح شهر و کار در بخش زیربنا را از جمله کارکرد یکساله حکومت سرپرست در بلخ می‌دانند.

با اینحال، والی بلخ دستآورد یک ساله شان در این ولایت را مثبت خوانده می‌گوید در تمامی بخش‌ها بخصوص در تامین امنیت، مثبت عمل کرده‌اند.

والی بلخ همچنان گفت، اداره مستوفیت در یک سال گذشته ۱ میلیارد و ۵۶۹ میلیون افغانی عواید داشته‌اند. کار در بخش زیربنا بخصوص ساخت کانال قوش‌تپه از دیگر مواردی است که والی بلخ از آن به‌عنوان کارکرد حکومت سرپرست در یکسال گذشته یاد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *