نشست مسئولان رسانه‌ها با رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ

نشست مسئولان رسانه‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران در وزارت اطلاعات و فرهنگ!

نشستی که پیرامون موضوعات مختلف از جمله عدم دسترسی به اطلاعات، بدرفتاری با خبرنگاران و وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها بحث و گفتگو شد.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز شماری از این مشکلات را تأیید می‌‌کند. می‌گوید، رسانه‌ها با بحران مالی مواجه است و در قسمت شریک ساختن اطلاعات، چالش‌های زیادی وجود دارد.

او اما بدرفتاری با خبرنگاران را رد کرد و گفت، رهبری حکومت دستوری برای ضرب و شتم خبرنگاران صادر نکرده است.

آنطرف نهادهای حامی خبرنگاران نیز از بحران مالی که دامنگیر رسانه‌ها و خبرنگاران شده ابراز نگرانی کرد و از حکومت خواست، در حمایت از رسانه‌ها و آزادی بیان گام‌های امیدورا کننده بردارد.

در این میان سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ با حمایت از آزادی بیان در کشور می‌گوید، در مدت یکسال گذشته هیچ رسانه‌ای از سوی حکومت سرپرست بسته نشده و هیچ سانسوری بر رسانه‌ها اعمال نشده است.

با اینحال هنوز وضعیت آزادی بیان و چگونگی حمایت از رسانه‌ها در کشور روشن نیست. دیده شود که حکومت فعلی چه گام‌های را در این راستا برخواهد داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *