کابل – نشست علمی درباره نقش عاشورا در تبلیغ و ترویج دین

نشست علمی در مورد نقش عاشورا در تبلیغ و ترویج دین با حضور علمای و شخصیت‌های علمی در کابل برگزار شد.

سخنرانان در این نشست، نهضت عاشورا را عالی ترین مکتب و زمینه برای نشر و پخش معارف اسلامی و ترویج دین اسلام در تمامی جوامع بشری دانستند.

آنان همچنان تاکید کردند که امام حسین (ع) ادامه دهنده خط جدش حضرت محمد مصطفی (ص) بود که قیام عاشورا برای حفظ ارزشهای دین مبین اسلام صورت گرفت.

آیت الله صالحی مدرس، رئیس شورای علمای شیعه کشور در این نشست علمی، تجلیل از نهضت عاشوار و مکتب حسینی را به معنای تبلیغ و ترویج دین اسلام در جوامع بشری دانست.

سخنرانان این نشست همچنان تاکید کردند حضرت امام حسین (ع) ادامه دهنده خط و سیره پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) بود برای نجات دین اسلام و حفظ ارزشهای آن در جامعه دست به قیام زد.

سایر سخنرانان نیز تاکید کردند که نهضت عاشورا مکتب انسان سازی است که برای بشریت درس‌های آموزنده در ابعاد مختلف زندگی دارد.

در این نشست علمی، از اربعین حسینی به عنوان بزرگترین گردهمایی در جهان یاد شد که همه ساله با حضور میلیون‌ها زائر برگزار و سبب تبلیغ و ترویج دین مبین اسلام می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *