ادامه نگرانی‌ها از بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور

بیش از یکسال است که مکاتب دخترانه در کشور مسدود و دختران دانش‌‎آموز بالاتر از صنف ششم درحالت بی‌سرنوشتی بسر می‌برند.

به‌رغم وعده‌‌ها برای بازگشایی مکاتب دخترانه در کشور، هنوز اما از بازگشایی مکاتب خبری نیست.

بتازگی، سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی حکومت سرپرست افغانستان در قطر و در مصاحبه با فاکس نیوز گفته، آنها مخالف آموزش دختران نیستند، سهیل شاهین؛ رئیس دفتر سیاسی حکومت سرپرست افغانستان در قطر گفت:

“ما هرگز نگفتیم که با آموزش زنان مخالفیم. این یک حق جهانی برای همه است. درحال حاضر میلیون‌ها دخترانه سرگرم آموزش در مکاتب ابتدائیه در افغانستان هستندآمآم.”

شاهین در ادامه گفت، این کافی نیست و نیاز است که در روشنایی ارزش‌های اسلامی کار بیشتر انجام شود. او تاکید کرد که افغانستان در حوزه حقوق زنان با کشورهای اروپایی قابل مقایسه نیست، سهیل شاهین افزود:

“ما همه چیز را از صفر آغاز کرده‌ایم. ما یک جامعه متفاوت و یک جامعه اسلامی هستیم. بنابر این نمی‌شود ما را با جوامع اروپایی مقایسه کرد”

با اینحال، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در تازه‌ترین مورد در واکنش به بسته ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان چنین گفته.”بازگشایی مکاتب دخترانه اولویت درجه یک است و تا زمانی که طالبان این کار را نکنند، سایر حقوق بشر نیز رعایت نمی‌شود.”

با اینهمه، باوجود خواست‌ها و فشارهای داخلی و خارجی برای بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان، مسئولان فعلی کابل اما تاهنوز حاضر نشده‌اند که به این خواست‌ها پاسخ مثبت بدهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *