بلخ – اختصاص هزینه جشن فراغت به درمان بیماران فقیر

دانشجویان که پس از سال‌ها زحمت و تلاش، امروز جشن فراغت گرفتند. می‌گویند، مصارف هنگفت جشن فراغت را برای درمان بیماران فقیر و نیازمند اختصاص داده‌اند.

ایجاد کمپ خدمات صحی در منطقه گورمار شهر مزارشریف و تهیه دوا برای ۱۲۰۰ فامیل در این منطقه بخشی از برنامه‌های این دانش آموخته‌گان است.

با اینحال از میان ۲۱۰ فارغ دانشکده طب ولایت بلخ، تنها ۱۵ دانشجو حاضر به این کار شده است. هنوز اما شماری زیادی از دانشجویان با برگزاری مراسم‌های پر هزینه جشن فراغت می‌گیرند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *