نگرانی‌ها از احتمال فرو ریختن بخش‌های از شعبات ریاست معارف بامیان پس از سیلاب‌های اخیر

تصاویری از اسنادهای نابود شده‌ ریاست معارف بامیان در جریان سیلاب‌های اخیر!

در این تصاویر دیده می‌شود که اسناد و شماری از وسایل‌ الکرونیکی این ریاست از اثر سیلاب نابود شده است. سیلاب‌هایی که در کنار نابودی مدارک دانش‌آموزان ساختمان ریاست معارف را نیز آسیب رسانده است.

این وضعیت همچنان سبب بیشتر شدن حجم کاری نیز شده. زیرا زمان زیادی نیاز است تا اسناد و مدارک حقیقت یابی و اسناد سازی شود.

جاری شدن سیلاب اخیر در بامیان، نه‌تنها بخش‌هایی از ریاست معارف این ولایت را آسیب رسانده، بلکه حاصلات زراعتی را نیز در برخی مناطق ازبین برده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *