وزارت مالیه – جمع آوری ۱۵۱ میلیارد افغانی عواید در یک سال گذشته

وزارت مالیه حکومت سرپرست؛ نهاد که طی یکسال گذشته جز موفق‌ترین ارگان‌های حکومتی بوده است.

سرپرست وزارت مالیه می‌گوید، در یکسال گذشته بالغ بر ۱۵۱ میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده‎اند که بخشی عمده آن از گمرگات بدست آمده است.

این وزارت همچنین گفته، تنها در شش ماه گذشته بیش از ۷۴ میلیارد افغانی عواید داشته‌اند. پیشتر نیز نشریه آکونومیست چاپ لندن در گزارشی گفته بود، مدیریت مالی حکومت سرپرست به طرز شگفت‌انگیزی در جمع آوری مالیات موفق بوده است. به‌مراتب موفق‌تر از حکومت پیشین، در کنار جمع‌آوری مالیات فراهم‌سازی سهولت‌ها برای انتقال اموال صادراتی بخشی دیگر از کارکردهای یکسال گذشته وزارت مالیه است.  

سخن از کارکردهای وزارت مالیه درحالی است که شمار زیادی مردم از افزایش مالیات شکایت داشته می‌گویند، توان پرداخت مالیات سنگین حکومت را ندارند.

آگاهان اقتصادی نیز می‌گویند، جمع‎آوری مالیات باید طبق قوانین مالیاتی و براساس توان طبقه فقیر جامعه وضع و جمع آوری گردد.

این همه درحالی است که حکومت سرپرست برای اولین‌بار در دو دهه گذشته، بودجه ملی را بدون اتکا به کمک‌های بین‌المللی از عواید ملی تأمین کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *