تصویب بازنگری اساسی در سیاست دفاعی جاپان

جاپان در یک اقدام بی‌سابقه بازنگری اساسی در سیاست دفاعی‌اش را تصویب کرد.

براساس راهبرد جدید، بودجه این کشور به ۳۲۰ میلیارد دالر رسیده که شامل خرید موشک‌هایی می‌شود که توانایی اصابت به خاک چین را دارند.

در این سند تاکید شده، جاپان برای درگیری‌های احتمالی با کشورهای خارجی آماده شود.

توکیو هم‌چنین در گزارش جدید امنیت ملی خود چین را چالش بی‌سابقه توصیف کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *