نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان

یوناما یا نمایندگی سازمان ملل در افغانستان از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل در شام‌گاه امروز سه‌شنبه (۲۹ قوس) در نیویارک خبر داده است.

قرار است انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گزارشی را در مورد افغانستان در این نشست ارایه کند.

یوناما گفته، روزا اوتنبایوا، نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان، نیز در نشست شورای امنیت سخنرانی‌ کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *