دیدار و گفت‌وگوی رزا اتونبایوا با امیرخان متقی درباره سومین نشست دوحه

امیرخان متقی؛ سرپرست وزارت خارجه حکومت و رزا اتونبایوا؛ رییس یوناما یا دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان درباره برگزاری سومین نشست دوحه بحث و رایزنی کردند.

آقای متقی گفته که هیأت حکومت سرپرست در نشست سوم دوحه برای بحث درباره مبارزه با مواد مخدر و رفع تحریم‌های مالی و بانکی آمادگی کامل دارد.

 در این دیدار همچنان در مورد نکات آجندای نشست سوم دوحه و ترکیب هیأت کابل نیز گفت‌وگو شده.است.

به نوشته وزارت خارجه، رزا اتونبایوا در این دیدار، نشست سوم دوحه را فرصت مناسب برای جامعه جهانی و کابل خوانده تا دو طرف نظریات شانرا به اشتراک گذاشته و درباره افغانستان گفت‌وگو کنند.

این درحالی‌ست که پیش از این وزارت خارجه حکومت سرپرست گفته بود که ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی حکومت در راس یک هیات در نشست سوم دوحه شرکت می‌کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *