فراهم شدن زمینه آموزش و پرورش برای ۶۰ کودک بی سرپرست در پرورشگاه بغلان

مسوولان ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بغلان می‌گویند که یگانه پرورشگاه ذکور این ولایت پس از نزدیک به سه سال، حدود یک ماه پیش دوباره فعال شده و اکنون دست‌کم ۶۰ کودک از ولسوالی‌های مختلف در آن مشغول آموزش و پرورش هستند.

کودکان نیز خواهان فراهم‌سازی زمینه‌های بیش‌تر آموزش و پرورش از سوی حکومت سرپرست هستند.

مسوولان ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بغلان وعده دادند که زمینه آموزش، خوابگاه منظم و وعده‌های غذایی سالم را برای این کودکان فراهم می‌کنند.

سهمیه پرورشگاه‌های ولایت بغلان از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ۱۵۰ کودک پسر و ۱۰۰ کودک دختر است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *