شبکه تلویزیونی تمدن

شبکه تلویزیونی تمدن جستجو
دوشنبه، ۱۱ حمل ۱۳۹۹ - 30 March 2020

مواد مخدر؛ آیا سناریوی ویتنام در افغانستان اجرا می شود؟!

شجاع حسین محسنی

گزارش مشترک سازمان ملل و وزارت مبارزه با مواد مخدر در این هفته نشان داد که تولید مواد مخدر در افغانستان در یک سال اخیر، ۱۷ درصد افزایش داشته و مزارع زیر کشت خشخاش هم ۷ درصد بیشتر شده است.

براساس این گزارش، حوزه جنوب غرب ۶۹ درصد مواد مخدر را در کشور تولید می کند که ۴۶ درصد آن تنها در هلمند تولید می شود.

گزارش های سالانه مواد مخدر در افغانستان، همواره افزایشی بوده و رشد تصاعدی این پدیده را نشان داده است. تولید خشخاش در افغانستان در زمان طالبان به مراتب کمتر از وضعیت کنونی بود. در حالیکه طالبان در تحریم های اقتصادی به سر می بردند، با کشت خشخاش مخالفت چندانی نمی کرد و خشخاش یکی از منابع در آمد آنان بود؛ اما اکنون باوجود مبارزه با مواد مخدر و ایجاد نهادهای موازی مبارزه با این پدیده، میزان تولید خشخاش در افغانستان به هزاران تن رسیده و آمار سالانه آن همواره فزاینده بوده است.

سه پدیده مافیای مواد مخدر، ناامنی و سودی که مخالفان مسلح از تجارت مواد مخدر می برند، و دست داشتن نیروهای بیرونی در منافع مواد مخدر، دلایل اصلی افزایش کشت خشخاش در افغانستان است.

مزارع هلمند زمانی به کشتزارهای خشخاش تبدیل شد که نیروهای انگلیسی در این ولایتکوکنار جای گرفتند. این روند رو به رشد بود و هیچ مبارزه عملی با این پدیده صورت نگرفت. در زمان حضور تفنگداران نیروی دریایی امریکا نیز این آمار افزایش یافت و گراف آن همچنان صعودی بود.

بسیاری براین باورند که سناریوی ویتنام در افغانستان عملی می شود. در زمان جنگ سرد هم تریاک و مواد مخدر به دست آمده از مناطق تحت کنترل شوروی، توسط نیروهای استخبارات غربی در بازار مافیایی مواد مخدر به فروش می رسید و درآمد آن، صرف کمک به جنگ افغانستان در برابر روسها و دیگر جبهات نبرد غرب با شوروی می شد.

بیشتر چرخش مالی و سود ناشی از مواد مخدر در بازارهای فرامنطقه ای و غرب است و درصد بسیار ناچیزی از آن، به دست کشاورزان و دسته های قاچاق محلی می افتد.

مسئله مواد مخدر، مافیایی شدن اقتصاد و تاراج برخی منابع در افغانستان، بافت ناگسستنی با حضور نیروهای خارجی در افغانستان دارد؛ اما در این مدت، هیچ تلاش تحقیقی در مورد پیوند پدیده تاراج آثار و منابع طبیعی افغانستان، تجارت مواد مخدر و اقتصاد مافیایی در کشور ما و درصد دخالت نیروهای خارجی در این امر، صورت نگرفته است. شاید بسیاری، طرح چنین موضوعی را ناشی از تئوری توطئه جهان سومی بدانند؛ اما با توجه به برخی مستندات و با درنظرداشت تلفات و هزینه های غرب در افغانستان و در ساختار کاملا رئالیستی قدرت، بسیار خوش بینانه است اگر فکر کنیم دخل و خرج غرب در افغانستان با هم نمی سازد و این هزینه ها محل تامین در افغانستان ندارند و به عبارت دیگر، غرب در افغانستان تاوان می کند.


اشتراک گزاری خبر

نظر دهيد

* ايميل شما پخش نخواهد شد.


شبکه تلویزیونی تمدن

شبکه تلویزیونی تمدن در برابر محتوای مطالب دیگران مسئول نمی باشد. کلیه حقوق مطالب مربوط به سایت شبکه تلویزیونی تمدن می باشد.

Designed & Developed by