کشف تسلیحات برجامانده نظامیان امریکایی در افغانستان، در کشمیر هند

یک جنرال ارتش هند گفته، تسلیحات و دستگاه‌های نظارتی امریکایی مورد استفاده در افغانستان را از…