معمای فاجعه‌ی جلریز

این موضوع زکریا راحل “موسوی” با خانم صدیقه “مبارز” نماینده‌ی مردمی ولایت میدان وردک در پارلمان…

تروریسم درجهان؛ نقد و بررسی گزارش وزارت خارجه‌ی امریکا

این موضوع را رضا “فیاض” با استاد “مسعود” در برنامه‌ی (ساعت سیاسی) امشب دنبال خواهند کرد

انتخابات ترکیه، فروپاشی امپراتوری اردوغان

این موضوع را زکریا راحل “موسوی” با یاسر “روشن” در برنامه (بعد از خبر) امشب دنبال…

انتخابات ترکیه و فروپاشی کاخ رویا های اردوغان

این موضوع را زکریا “راحل” با داکتر محمد اکرم “عارفی” و داکتر شکیب “منتظری” در برنامه…

حکومت‌ داری خوب

این موضوع  محور بحث برنامه (ساعت سیاسی) امشب رضا “فیاض” با غلام فاروق “مجروح” و محمد…

سفر رئیس جمهور به هرات

این موضوع را علی “عطایی” با سمیع “دره ای” در برنامه‌ی (بعد از خبر) امشب دنبال…

صد روز نخست کابینه؛ سیاه یا سفید ؟

این موضوع را زکریا راحل “موسوی” با ضیا دانش استاد دانشگاه در برنامه‌ی (بعد از خبر)…

وضعیت امنیتی کشور واقعیت‌ها و نگرانی‌ها

این موضوع را رضا “فیاض” با صادقی زاده “نیلی” در برنامه (بعد از خبر) امشب به…

چرایی و چگونگی طرح جامع امنیتی

این موضوع را اقای “منگل”  با احمد نظیر “احمد زی” معاون دوم مجلس کشور در برنامه(بعد…

نشست ناتو در ترکیه و پی‌آمدهای آن برای افغانستان

این بحث را علی “عطایی” با محمد امین “حیدری”  استاد دانشگاه  در برنامه‌ی (بعد از خبر…