نگرانی کمیته صلیب سرخ از احتمال وقوع بحران بشری در افغانستان

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از احتمال بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. مقام‌ها در…

عمران‌خان: افغان‌هایی که ویزه داشته باشند می‌توانند وارد پاکستان شوند

عمران‌خان، نخست‌وزیر پاکستان می‌گوید، افغان‌هایی که ویزه پاکستان را دارند می‌توانند از مرز زمینی وارد پاکستان…

نگرانی روسیه از تنش مرزی میان افغانستان و تاجیکستان

روسیه از تنش مرزی میان افغانستان و تاجیکستان ابراز نگرانی می‌کند. الکسی زایتسف، معاون وزارت خارجه…

به رسمت نشاختن طالبان ازسوی جامعه جهانی و تاثیر منفی آن برمردم

عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان ازسوی جامعه جهانی باعث شده که مردم با مشکلات عدیده‌ای…