ثبت ۵ فوتی/ ۶۳ مبتلای جدید به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌چهارشــنبه (۱۱ حمل) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۶۳ مورد…

شناسایی ۴ مورد مبتلای جدید به کرونا در بیست‌و‌چهار گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌شــنبه (۷ حمل) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۴ مورد…

شناسایی ۲۵ مورد مبتلای جدید به کرونا در بیست‌و‌چهار گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌پنج‌شنبه (۲۸ حوت) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۲۵ مورد…

ثبت ۲ فوتی/ ۳۷ بهبودیافته/ ۲۸ نفر مبتلای جدید به کرونا در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌چهار‌شنبه (۲۷ حوت) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۲۸ مورد…

ثبت ۳ فوتی/ ۲۳ ابتلای جدید به کرونا در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌پنج‌شنبه (۲۱ حوت) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۲۳ مورد…

شناسایی ۲۹ مورد جدید ابتلا به کرونا در بیست‌و‌چهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌یک‌شنبه (۱۷ حوت) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۲۹ مورد…

شناسایی ۲۷ مورد تازه ابتلا به کرونا و ثبت ۱ فوتی، در ۲۴ ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌چهار‌شنبه (۱۳ حوت) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۲۷ مورد…

ثبت ۲ فوتی/ ۲۶ مورد ابتلای جدید به کرونا در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌دو‌شنبه (۱۱ حوت) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، از میان…

شناسایی ۱۱ مورد جدید ابتلا به کرونا و ثبت ۱ فوتی در ۲۴ ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز جمعه (۸ حوت) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۱۱ مورد…

در شبانه‌روز گذشته ۱۶ مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا به ثبت رسید

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز پنج‌شنبه (۷ حوت) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، از میان…