ثبت ۱۰ مرگ / ۷۳ ابتلای جدید/ ۴۵ نفر بهبودیافته از کرونا، در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز جمــعه (۲۱ قوس) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، از میان…

با ثبت ۲۳۰ مورد جدید، شمار مجموعی مبتلایان به کرونا به ۴۸۳۶۳ نفر رسید

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌سه‌شـنبه (۱۸ قوس) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، از میان…

مرگ ۲۷ نفر / شناسایی ۲۳۲ مورد جدید ابتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌دوشـنبه (۱۷ قوس) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، از میان…

با ثبت ۲۷۶ مورد جدید، شمار مجموعی ابتلا به کرونا در کشور به ۴۷۲۵۶ رسید

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌پنجشـنبه (۱۳ قوس) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، از میان…

مرگ ۲۲ نفر / ثبت ۲۶۳ مورد ابتلای جدید به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌چهار‌شـنبه (۱۲ قوس) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، از میان…

با ثبت ۲۱ مورد مرگ ناشی از کرونا، مجموع جان باختگان به ۱۸۰۰ نفر رسید

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌سه‌شـنبه (۱۱ قوس) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، از میان…

ثبت ۲۸۳ مورد ابتلای جدید به کرونا در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌دو‌شـنبه (۱۰ قوس) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، از میان…

با ثبت ۲۵۲ مورد جدید، شمار مجموعی مبتلایان به کرونا در کشور به ۴۶۲۱۵ نفر رسید

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌یک‌شـنبه (۹ قوس) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، از میان…

موج دوم کرونا، تعطیلی سه ماهه دانشگاه‌ها در کشور

وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده، به دلیل افزایش بیماری کرونا مراکز تحصیلات عالی تا سه ماه…