دیدار نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ

نماینده ویژه‌ سازمان ملل برای افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار گفت‌وگوی…

فرمان تازه امارت طالبان در مورد نشرات رسانه‌ها

محمد خالد حنفی، سرپرست “وزارت امر به معروف و نهی از منکر” امارت طالبان، در یک…