خروج نظامیان خارجی از قزاقستان آغاز شد

روند خروج نیروهای سازمان امنیت جمعی به رهبری روسیه، از قزاقستان آغاز شد. دولت قزاقستان، خروج…

روند خروج نیروهای نظامی خارجی تا دو روز دیگر از قزاقستان

رئیس جمهور قزاقستان در سخنرانی خود در پارلمان این کشور از آغاز خروج تدریجی نیروهای حافظ…