مشهد – گرامیداشت از پنجاه و چهارمین سالگرد شهید سید اسماعیل بلخی

به‌مناسبت پنجاه و چهارمین سالگرد شهید سید اسماعیل بلخی، سیمینار تخصصی تحت نام “علامه بلخی، نیاز…