اتریش – آغاز نشست قدرت‌های جهانی و ایران برای نجات برجام

دور ششم نشست قدرت‌های جهانی و ایران برای احیای برجام امروز در ویانای اتریش برگزار می…