بحران کرونا در جهان – تلاش‌های جهانی برای مهار کرونا

ایپدمی کشنده‌ای کرونا بار دیگر لرزه به تنِ جهان آورد. برای اولین‌بار در شبانه روز گذشته،…