تاکید اتاق تجارت و سرمایه گذاری بر آزاد شدن پول های منجمد شده افغانستان

اتاق تجارت و سرمایه گذاری اعلام کرد، منجمد شدن پول های افغانستان در بانک های جهانی…