افزایش زخمیان انفجار شب گذشته در کابل و ترور یک تن در بلخ

آمار تلفات انفجار شب گذشته بر کاروان نیروهای امنیت ملی در شهر کابل به ۹ زخمی…