بعد از ایاصوفیه، با فرمان اردوغان کلیسای کورا هم به مسجد تبدیل شد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه روز گذشته با صدور فرمانی کاربری کلیسای تاریخی کورا (کاریه)…