تناقض گویی‌های طالبان در مورد مذاکرات صلح

در حالیکه روز گذشته، ملا برادر در نشست افتتاحیه مذاکرات صلح از همپذیری و عدم تک‌روی…