ارتش پاکستان: یک هواپیمای بی سرنشین هند را سقوط داده‌ایم

ارتش پاکستان ادعا کرده که یک هواپیمای بی سرنشین جاسوسی هند را در نزدیک خط مرزی…

افزایش مجدد تنش‌های مرزی میان هند و پاکستان

پس از افزایش مجدد تنش‌های مرزی میان هند و پاکستان، رسانه‌های هندی گزارش داده، دهلی‌نو دستوراتی…

سطح تازه تنش‌ها میان هند و پاکستان

وزارت خارجه هند دو دیپلمات پاکستانی را اخراج کرده است. این افراد از جانب هند متهم…