آغاز هفتمین ماه درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین

عملیات نظامی روسیه در اوکراین امروز وارد هفتمین ماه خود شد. جنگی که تاکنون هزاران کشته…