عربستان – زائران بیت‌الله شریف وارد صحرای عرفات شدند

در ادامه مراسم حج، زائران برای اقامه عظیم ترین رکن حج؛ وارد صحرای عرفات شدند. حج…