بلخ – نشست هماهنگی میان ولسوالان و مسئولین نهادهای کمک‌ کننده

دفتر برنامه جهانی غذا، جلسه‌ای هماهنگی معرفی پلان کاری مصئونیت غذایی را در ولایت بلخ برگزار…