پایان اولین دور واکسیناسیون پولیو در ۱۵ ولایت کشور

کارزار واکسیناسیون پولیو که از روز دوشنبه هفته جاری آغازشده‌ بود، دیروز به پایان رسید. مسئولین…