بامیان – برگزاری مناظره فعالین مدنی به هدف چالش‌زدایی از فعالیت‌های‌شان

نهاد فرهنگی اندیشه در بامیان به منظور چالش‌‌زدایی از فعالیت‌های مدنی در این ولایت و پاسخ‌دهی…