تمرکز کشورهای جهان به تحولات اخیر افغانستان

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا قرار است تا دو روز دیگر عازم خاورمیانه شده و از…