وزارت مالیه – جمع آوری ۱۵۱ میلیارد افغانی عواید در یک سال گذشته

وزارت مالیه حکومت سرپرست؛ نهاد که طی یکسال گذشته جز موفق‌ترین ارگان‌های حکومتی بوده است. سرپرست…