سیگار: سطح خشونت‌ها در افغانستان شدت یافته است

سیگار در گزارشی می‌گوید، بعد از توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان درگیری مسلحانه میان دولت…