حمایت شورای علمای ولسوالی‌ بهسود میدان وردک و ولسوالی خدیر دایکندی از موضع اخیر شورای علمای شیعه کشور

در ادامه اعلام حمایت علما و متنفذین از موضع شورای علمای شیعه کشور، شورای علما و…