توییت شیخ احمد الطیب به زبان پشتو، در مورد رعایت حقوق زنان

احمد الطیب، شیخ دانشگاه الازهر مصر در توییتی به زبان پشتو به صورت تلویحی از طالبان…