مرگ ۲۸ نفر بر اثر ابتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌‌یک‌شـــنبه (۱۷ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۳۲۰ مورد…

شناسایی ۲۱۸ مورد تازه ابتلا به کرونا و مرگ ۱۰ نفر در بیست‌وچهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌‌شـــنبه (۱۶ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۲۱۸ مورد…

شناسایی ۵۸۷ مورد تازه ابتلا به کرونا و مرگ ۳۰ نفر در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌دو‌شـــنبه (۱۱ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۵۸۷ مورد…

مرگ ۳۷ نفر بر اثر ابتلا به کرونا، در بیست‌وچهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌یک‌شـــنبه (۱۰ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۴۸۴ مورد…

شناسایی ۴۱۹ مورد ابتلای تازه و مرگ ۵۲ نفر بر اثر کرونا در بیست‌وچهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌پنج‌شـــنبه (۷ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۴۱۹ مورد…

مرگ ۳۷ نفر و شناسایی ۴۴۴ مورد ابتلای جدید به کرونا در یک شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌چهار‌شـــنبه (۶ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۴۴۴ مورد…

شناسایی ۲۰۳ مبتلای جدید به کرونا و مرگ ۳۲ نفر، در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌شـــنبه (۲ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۲۰۳ مورد…

مرگ ۶۶ نفر بر اثر ابتلا به کرونا، در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌یک‌شـــنبه (۲۷ سرطان) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۸۸۷ مورد…

هشدار وزارت صحت عامه درباره‌ “دید و بازدید روزهای عید قربان”

در پی نزدیک شدن به روزهای عید سعید قربان و همچنان خطر ابتلای همشهریان به ویروس…

ثبت ۳۷۸ مبتلای تازه و مرگ ۴۹ نفر بر اثر ابتلا به کرونا، در بیست‌وچهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌شـــنبه (۲۶ سرطان) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۳۷۸ مورد…