تاکید سازمان ملل بر کاهش فوری و بی‌قید و شرط خشونت‌ها

قطعنامه‌ مجمع عمومی سازمان در مورد اوضاع افغانستان، با اکثریت آرا به تصویب رسید. در این…

تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد درباره افغانستان با اکثریت آرا

قطعنامه مجمع عمومی سازمان متحد درباره اوضاع افغانستان، با ۱۳۱ رای به تصویب رسید. در این…