دایکندی – وادار کردن صدها خانواده به کوچ اجباری از سوی افراد منسوب به طالبان

باشندگان مناطق ولسوالی پاتو و گیزاب دایکندی مدعی‌اند، از سوی افراد وابسته به طالبان مجبور به…