خوش بینی‌ها از پیشرفت در کارشیوه مذاکرات دوحه

منابعی از هیات حکومت و نمایندگان طالب در دوحه می گویند، دو طرف درباره‌ای حل موارد…

ادامه درگیری‌ها در ولایت‌های مختلف همزمان با بن‌بست در مذاکرات

برخلاف روند کُند مذاکرات صلح در دوحه؛ جنگ و درگیری در داخل کشور شدت گرفته و…