کاهش ۶۰ درصدی، میزان برق وارداتی از ازبیکستان

شرکت برشنا؛ اعلام کرد به دلیل مشکلات تخنیکی در کشور ازبیکستان برق وارداتی از این کشور…