شناسایی ۲۱۸ مورد تازه ابتلا به کرونا و مرگ ۱۰ نفر در بیست‌وچهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌‌شـــنبه (۱۶ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۲۱۸ مورد…

شناسایی ۵۸۷ مورد تازه ابتلا به کرونا و مرگ ۳۰ نفر در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌دو‌شـــنبه (۱۱ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۵۸۷ مورد…

مرگ ۳۷ نفر بر اثر ابتلا به کرونا، در بیست‌وچهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌یک‌شـــنبه (۱۰ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۴۸۴ مورد…

شناسایی ۴۱۹ مورد ابتلای تازه و مرگ ۵۲ نفر بر اثر کرونا در بیست‌وچهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌پنج‌شـــنبه (۷ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۴۱۹ مورد…

مرگ ۳۷ نفر و شناسایی ۴۴۴ مورد ابتلای جدید به کرونا در یک شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌چهار‌شـــنبه (۶ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۴۴۴ مورد…

شناسایی ۲۰۳ مبتلای جدید به کرونا و مرگ ۳۲ نفر، در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌شـــنبه (۲ اسد) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۲۰۳ مورد…

ثبت ۵ فوتی و ۱۳۹ ابتلای تازه به کرونا در بیست‌و‌چهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز دو‌شــنبه (۳۰ حمل) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۱۳۹ مورد…

شناسایی ۱۰۵ مورد ابتلای جدید و مرگ ۶ نفر در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز یک‌شــنبه (۲۹ حمل) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۱۰۵ مورد…

ثبت ۷۲ مبتلای تازه به کووید نوزده، در بیست‌و‌چهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز شــنبه (۲۸ حمل) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۷۲ مورد…

شناسایی ۴۲ نفر مبتلای جدید به کرونا و ۱ نفر قربانی، در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ی کشور امروز ‌‌چهار‌شــنبه (۲۵ حمل) اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته، ۴۲ مورد…